Etiket: Marksizm

Emperyalist paylaşımda 3. Dünya Savaşı – Kemal Taşyakan

Yeni bir dünya savaşı üzerine tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Bir yanda savaşın kapıda olduğu üzerine demeçler yayınlanırken diğer yanda 3. Emperyalist Dünya Paylaşım Savaşı’nın (EDPS) çoktandır başladığı ve sürmekte olduğu üzerine analiz yazılarını aynı sıklıkla görüyoruz.  1914-1918 yılları arasında ve 1939-1945 yılları arasında yaşanan savaş için benzer bir tartışmayı [Devamını Oku…]

Sosyalist hareket feminist hareket ve bir de öncülük – Hülya Osmanağaoğlu

Sosyalist hareket ile feminist hareket arasındaki ilişki son 35 yıldır iki farklı kanaldan seyrederek ilerliyor. Birincisi genel olarak açıkça ya da örtülü biçimde feminizmi hala burjuva siyaseti olarak gören ve öncülük edilmesi gerektiğini düşünen akım. İkincisi, sosyalist örgütlerin içinde kendine feminist diyen kadınların güç kazanmasıyla örgütlerin içinde ve/veya bu örgütlerden [Devamını Oku…]

İdeoloji üzerine III: Bize kalan! – Temel Sağlam

İdeoloji eleştirisiyle ilgilenenler kıssalara başvurmayı sever; biz de başvuralım. Kûfeli ile Muaviye’nin deve hikayesi meşhurdur. Birbiriyle çatıştıkları bilinen Muaviye Şam’da Ali de Kûfe’de validir. Kûfe’den bir Arap devesiyle katıldığı kervan ile Şam’a gelir ve orada bir Şamlı yaklaşıp “Bu dişi deve benimdir, devemi bana ver!” der. Kûfeli de “Bu deve [Devamını Oku…]

İdeoloji Üzerine I: Bir Yanlış Bilinç Olarak Burjuva Bilimciliği – Temel Sağlam

Bilimle ideolojik bir yönelim olarak bilimcilik arasındaki farkı kimse anlamıyor (1). Geride kalan bir yılı aşkın sürede, pandemi literatürüne damga vuran zaafların anahtarını bu cümlede bulmak mümkün. “İdeolojik bir yönelim olarak bilimcilik” ne demek? İdeoloji, tanımı üzerinde mutabakata varılması güç bir kavram. Yine de Eaglaton’un zengin dağarcığına başvurarak tartışmayla ilişkili [Devamını Oku…]

Mutsuz evliliğin ötesinde: İkili sistem kuramına bir eleştiri – Iris Young (Çeviri: Cansu Akkılıç)

Hartmann’ın makalesinin başlığı bile sosyalist feminizmin kendine özgü planının ne olduğunu gösteriyor: Altmışlı ve yetmişli yıllarda gelişen yeni feminist kuram dalgasının en iyi yönlerini Marksist teoriyle “evlendirmek” ve böylece Marksist teoriyi dönüştürmek. Hartmann, bu evliliğin şimdiye kadar başarılı olmadığını savunuyor. Marksizm ve feminizm arasındaki evliliğin, kapitalist sisteme göre patriyarkal sisteme [Devamını Oku…]