Ali Efe

Emperyalist savaş konjonktürü üzerine belirlemeler -II- Ali Efe

Ukrayna’da Tarihin Zoru ve Devlet Aklı Sol ortam, Rusya’nın emperyalist olduğuna dair en “güçlü” kanıtını Putin’in Ukrayna üzerine yaptığı tarih analizinde buldu. Putin, Ukrayna’nın devletleşmesinde Bolşevik devrimin, özellikle Lenin politikalarının “kaba” yanlışlıklar içerdiğini ifade etti. Ukrayna’yı Lenin yarattı, dedi. Rus burjuvazisinin de üzerinde, Rus devlet aklının görüşü böyleydi. Bugünkü Ukrayna [Devamını Oku…]

Emperyalist savaş konjonktürü üzerine belirlemeler -I- Ali Efe

Soyut Giriş: Küçükburjuva Sosyalizminin İdeolojik Gericiliği ve Emperyalizm Meselesi Komünist Manifesto, küçükburjuva sosyalizmini gerici karakteriyle kategorize eder. Burjuva toplumda küçükburjuvazi, kapitalist üretim ilişkileri içinde sürekli tasfiyeye uğrayan bir toplumsal katman olarak kendi sınıfsal varlığını koruyabilmek için proletaryanın mücadelesini deforme ve dejenere ederek kendisine destek kılmaya çalışan gerici bir tutum içindedir. [Devamını Oku…]

YDD 2.0 sürümünde emperyalizm ve dünya dengeleri* – Ali Efe

Geçen yıl sonunda Rusya’nın ABD’ye verdiği güvenlik sözleşmesi önerisi, Sovyetik sistemin dağılışından sonra ne olacağı konusunda önemli tartışmalar ve önemli politik dönemler taşıyan küresel belirsizlik sürecini yeni bir evreye zorladı: ABD emperyalizminin Ortadoğu ve Afganistan süreçlerinde askeri ve politik olarak artık kesinliğe kavuşan hegemonik düşüklüğüne göre dünyanın yeni dengeleri nasıl [Devamını Oku…]

Mücadelede kararsız denge ve taktik ihtiyaç – Ali Efe

aliefe@umutgazetesi.com Öncesi bir kenara, Saray diktatörlüğü 2018 seçimlerinden bu yana sürekli dağılan ve zayıflayan bir egemenlik krizi içindedir. Saray diktatörlüğü, 2020 başında patlayan küresel finansal kriz ve bunun yönetim aracı olarak devreye sokulan salgın konjonktürünü sınırsızca istismar etmesine karşın, ülkede ekonomik ve siyasal krizin derinleşmesinin önüne geçemediği gibi siyasal desteğinin [Devamını Oku…]

Birleşik devrimin siyasallaşamama sorunu – Ali Efe

-I- İçinde bulunduğumuz politik durum artık bir nesnellik haline gelmiştir. Yaşanan siyasal ve mali krizin, bir bütün olarak burjuvazi ve onun iktidarı elinde tutan en döküntü temsili üzerinden bir çözümü yoktur. Devimci hareket ülkenin içinde bulunduğu krizi değil bu krizden proletarya ve halklar adına nasıl çıkılacağını somut örgüt ve mücadele [Devamını Oku…]