Seçtiklerimiz

Türkiye solunda anti-emperyalizm görüngüleri – Özenç Derin Bademci

TDH’nin Çıkış Yapısallığı ve Meşruiyet Zemini Anti-emperyalizm; sınıf mücadelesinin ruhuna aykırı bir şekilde çokça yanlış yorumlanan ve bu özelliği itibariyle istismara oldukça açık bir kavramdır. Türkiye; belirtmiş olduğumuz bu istismar ve yanlış anti-emperyalizm algısının ideolojik-politik düzlemde en yoğun yaşandığı yerlerin başında gelmektedir. Kavramın kendisini; “anti-kapitalizm, enternasyonalizm, milliyetçilik, içsel olgu, Kemalizm, [Devamını Oku…]

Patriyarka(l) devlet ve sekülarizm – Hülya Osmanağaoğlu

Patriyarka devletin içinde bu kadar dal budak salmışken tek başına İslamcıların gidip görece laik bir iktidarın gelmesi kadın düşmanlığını azaltmayacak sadece makyajı değiştirecektir. Zira patriyarkanın kendi iç dinamikleriyle gücünü korumak için erkek şiddetini artırıyor olması tek başına AKP’nin İslamcılığıyla bunun önünü açmasından kaynaklanmıyor Aile ile devlet arasındaki ilişki kamusal alan [Devamını Oku…]

Ortadoğu ve emperyalizm – Umut Keçer

Giriş Epistemolojik olarak Orta Doğu kavramı Batı merkezli bir değerlendirmedir. Batı merkezli bir dünya okuması ve ona göre de bir Orta Doğu tanımlaması yapılmaktadır. Dünya haritası düşünüldüğünde bu tanımlama kendisini daha net ifade etmektedir. Orta Doğu kavramı coğrafi olarak doğuda Hindistan’dan, batıda Cebeli Tarık Boğazı’na; güneyde Hint Okyanusu’ndan, kuzeyde Kafkaslara [Devamını Oku…]

YDD 2.0 sürümünde emperyalizm ve dünya dengeleri* – Ali Efe

Geçen yıl sonunda Rusya’nın ABD’ye verdiği güvenlik sözleşmesi önerisi, Sovyetik sistemin dağılışından sonra ne olacağı konusunda önemli tartışmalar ve önemli politik dönemler taşıyan küresel belirsizlik sürecini yeni bir evreye zorladı: ABD emperyalizminin Ortadoğu ve Afganistan süreçlerinde askeri ve politik olarak artık kesinliğe kavuşan hegemonik düşüklüğüne göre dünyanın yeni dengeleri nasıl [Devamını Oku…]

Emperyalizmin mezar kazıcısı: Enternasyonalizm – Zeynep Aziz

Marx’ın dediği gibi nasıl ki kapitalizmin mezar kazıcıları işçi sınıfıysa emperyalizmin mezar kazıcısı da enternasyonalizmdir. Kapitalizm, beraberinde kendi mezar kazıcısı olan işçi sınıfını da yarattı. Bu sınıf ister istemez, kapitalizm dünyanın dört bir yanına sinsice yayılırken, uluslararası bir sınıf oldu ve doğal olarak mücadele yöntemleri de bir o kadar uluslararasılaştı. [Devamını Oku…]