Emek - Sermaye, Gündem

Boğaziçi Üniversitesi mezunları ve akademisyenlerinden destek çağrısı

Boğaziçi’de akademisyenlerin, öğrencilerin, ailelerin ve mezunların iki yıldır direndiği belirterek destek çağrısı yapıldı.

Boğaziçi Üniversitelilerin kurumsal ilke ve değerlerini korumak, özgür ve özerk üniversite kimliğini yaşatabilmek amacıyla tüm bileşenleriyle 2 yıldır meşru ve demokratik yöntemlerle direndiğinin altı çizilen açıklamada; “Ülkenin bilim, kültür, sanat ve teknoloji sahalarındaki ilerleyişine hizmet eden çağdaş bir kurumunun daha göz göre göre yok edilmesine dur diyebilmek için tüm zorluklara rağmen bu kararlı duruşlarını sürdürüyor. Arkalarında “Türkiye’nin Geleceği için Ayakta Kal Boğaziçi” diyen ülkenin gençleri ve çocukları olduğunu bilerek, bu mücadeleyi tüm ülkeye bir görev addettiği için vazgeçmiyor, kabul etmiyor” denildi.

“BOĞAZİÇİ’NE SİYASAL AÇIDAN FETHEDİLMESİ GEREKEN KALE MUAMELESİ YAPILIYOR”
Boğaziçi Üniversitesi’nin akademisyenlerinin, 2 Ocak 2021’den bu yana, üniversiteye yönelik tehditler, usulsüz kararlar, liyakatsiz atamalar, akademik ve idari kadrosuna yönelik haksız yaptırımlar karşısında sergilediği direnişin 2. yılını doldurduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Antidemokratik yöntem ve yaklaşımlarla, üniversite bileşenlerinin görüşüne, onayına başvurulmadan birbiri ardına göreve getirilen rektörler, özgür ve özerk üniversite ilkeleriyle bağdaşmayan uygulamalarıyla Boğaziçi Üniversitesi’nin yapısına, kültürüne ve kurumsallığına her geçen gün daha fazla zarar veriyor, onarılması güç hasarlar yaratıyor.

Türkiye’nin her yanından ve her kesiminden başarılı gençlere kendi geleceklerini özgürce inşa edebilecekleri akademik ve kültürel ortamı sunan Boğaziçi Üniversitesi’ne siyasal açıdan “fethedilmesi gereken” bir kale muamelesi yapılıyor.”

“BOĞAZİÇİ BASKICI YÖNTEMLERLE YIKILMAYA ÇALIŞILIYOR”
Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik tehditlerin 2022 yılının son aylarında yoğunlaştığı, üniversitenin akademik, idari ve kültürel varlığına son darbeyi vurma amacıyla şiddetlendiği ifade edilen açıklamada; “Şeffaflık, hesap verebilirlik ve demokratik ilkelerle bağdaşmayan keyfi karar ve uygulamalarla, üniversitenin akademik birikimi, kurumsal hafızası, kültürel kaynakları yok ediliyor. Tüm hukuksuz ve baskıcı yöntemlerle yıkılmaya çalışılan Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılanlar sadece ülkenin kamu kaynaklarının israfına yol açmakla kalmıyor, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek nesillerin ülkeye ve geleceğe dair inançlarını da yok ediyor” denildi.

DESTEK ÇAĞRISI
“Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri, aileleri ve mezunları ile tam iki yıldır direniyor” denilen açıklama şöyle devam etti; “Tam iki yıldır, Türkiye’nin bilim, kültür, sanat ve teknoloji bağlamında ilerleyişine hizmet eden çağdaş bir kurumunun daha yok olmaması için direniyor. Boğaziçi Üniversitesi tüm bileşenleriyle, Türkiye’nin geleceğini düşünen, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan her kişi ve kurumu Boğaziçi’ne desteğe çağırıyor ve “Türkiye’nin Geleceği için Ayakta Kal Boğaziçi” çağrısına katılmaya davet ediyor.”

Paylaşın