Dünya, Umut Yazıları

Avrupa bir “kanser salgını” tehlikesiyle karşı karşıya – Umut Yorum

Tıp Dergisi Lancet’in oluşturduğu bir bilim kurulunun yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırma sonucuna göre, Avrupa bir “kanser salgınıyla” karşılaşabilir. Araştırma sonucunu açıklayan bilim insanları, “Covid-19 salgını sırasında Avrupa genelinde yaklaşık 1 milyon kanser teşhisinin atlanmış olabileceğini” tahmin ettiklerini söylediler. (https://www.theguardian.com/society/2022/nov/15/europe-faces-cancer-epidemic-after-estimated-1m-cases-missed-during-covid)

Uzmanlar, pandeminin istenmeyen sonuçlarından birinin, sağlık hizmetlerinin hızla yeniden düzenlenmesi ve ulusal sokağa çıkma yasaklarının ve bunların devam eden mirasının kanser hizmetleri, kanser araştırmaları ve kanserli hastalar üzerindeki olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Araştırmacılara göre, kanser teşhisi ve tedavisindeki önemli gecikmelerin bir sonucu olarak, pandemi öncesi oranlara kıyasla daha yüksek oranda hastaya daha geç kanser evrelerinde tanı konulduğuna dair yeni kanıtlar ortaya çıkmıştır. Bu kanser evresi değişimi durumunun, Avrupa kanser sistemlerini önümüzdeki yıllarda da zorlamaya devam edeceği belirtilmektedir.

Pandeminin ilk yılında kliniklerin 1,5 milyon daha az kanserli hasta gördüğünü ve kanserli her iki hastadan birinin zamanında ameliyat veya kemoterapi alamadığını söyleyen araştırmacılar, yaklaşık 100 milyon taramanın atlandığını vurguluyor.

Araştırmayı yapan komisyonun başkanı Prof. Mark Lawler, ilk pandemi dalgasında laboratuvarların kapatılması ve klinik çalışmaların ertelenmesi veya iptal edilmesinin kanser araştırmaları üzerinde kötü etkiler yaptığını söylerken, eğer Avrupa’da “Kanser sağlık sistemlerine ve kanser araştırmalarına acilen öncelik verilmezse, Avrupa’nın önümüzdeki on yıl içinde bir kanser salgınına doğru gitmesinden endişe duyuyoruz.” dedi.

Raporda vurgulanan bir başka unsur, kanser önleme çabaları ve araştırmalarının gerek duyulan maddi kaynaklara ulaşamaması. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’ndan AnnaSchmütz, “Birincil önleme stratejilerinin kanser risk faktörlerine ilişkin çalışmaların” geliştirilmesi durumunda, “Avrupa’daki kanserlerin %40’ının önlenebileceği tahmin edilmektedir” bilgisini paylaşıyor.

Salgın sürecinde uygulanan kapatmaların Avrupa’da bir “kanser salgını” tehlikesi yarattığı bu araştırmayla açık biçimde ortaya konuldu. BM eski Genel Sekreter Yardımcısı RameshThakur’un titiz bir çalışmayla belgelediği üzere, sokağa çıkma yasaklarının yol açacağı zararlar, 2020’nin başlarında ilk kez bir politika olarak benimsendiğinde çok iyi biliniyor ve rapor ediliyordu. Bunlar arasında tıbbi operasyonların gecikmesi, ruh sağlığı krizi, aşırı dozda uyuşturucu kullanımı, ekonomik durgunluk, küresel yoksulluk ve açlık nedeniyle meydana gelecek ölümlere ilişkin doğru tahminler de yer alıyordu.

Bu öngörüleri dillendiren ve kapatmanın yaratacağı ağır sonuçlar konusunda uyarılarda bulunan bilim insanları susturuldu. Kanser araştırmalarına kullanılmayan paralar, kapatma propagandası yapmak için anlaşma yapılan halkla ilişkiler şirketlerine aktarıldı. Finans-kapitalin hizmetkarı siyasi iktidarlardan başkasını beklemek zaten ölü gözden yaş ummak anlamına geliyordu. Halk sağlığı değil Finans-kapitalin çıkarları belirleyiciydi.

Paylaşın