Kadın - LGBTİ+

HDP’den haksız tahrik indiriminin kaldırılması için önerge

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda haksız tahrik indiriminin kaldırılmasına için kanun teklifi verdi. Gülüm, Türkiye’de yargının kadına yönelik erkek şiddetini normalleştirdiğini ve erkekler lehine ‘takdiri indirim’, ‘haksız tahrik indirimi’ uygulayarak kadınlar açısından adalet arayışını imkansız hale getirdiğini belirtti.

Meclis’e sunulan kanun teklifinde şu ifadelere yer verildi:

“Erkek egemenliğinin var olduğu ve eşitler arası koşullardan yoksun olan bir düzende kadınlara karşı işlenen erkek şiddeti  ‘haksız tahrik’ indiriminin konusu olamaz. Dolayısıyla fail erkekleri cesaretlendiren, ceza indirimini almalarına sebep olan ve bir ‘erkeklik’ indirimi olan haksız tahrik indiriminin erkek egemenliğinden kaynaklanan suçlar bakımından uygulanmaması gerekmektedir.

Ayrıca haksız tahrik indirimi ayrımcılık saiki ile işlenen suçlarda da uygulanmamalıdır. Anayasanın 10’ncu Maddesi herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşit olduğunu belirtmektedir. Bu eylemlerin cezasız kalması kutuplaşmanın artmasına neden olurken barışın toplumsallaşmasını engellemektedir.

Paylaşın