Çeviriler, Şen Süer

Siyah Kurtuluş Hareketi’nden Ukrayna Üzerine Bir Bildiri – Siyah Kurtuluş Hareketi Örgütleri (Çeviri: Şen Süer)

Siyah kurtuluş hareketi örgütleri ABD/NATO’nun Ukrayna’daki eylemlerine karşı çıkan ortak bir açıklama yayınladı.

NATO’yu Hemen Lağvedin!

Ukrayna Savaşı’na Verilen 16 Milyar Dolar Tahsisatı İptal Et!

ABD Emperyalizmi Dünyanın Tüm Halklarının Barış, Egemenlik ve Adaletine Karşı Ana Tehlikedir!

Ukrayna’da sürmekte olan kriz ve savaş dünyayı felaketle sonuçlanabilecek bir nükleer çatışmaya çekme tehdidinde bulunuyor. ABD ve öteki batılı medyanın yanlış bilgileri, yalanları ve propagandası ABD içinde ve dünyanın öteki yerlerinde milyonlarca insanın kafasını karıştırarak Rusya’yı saldırgan olarak göstermeyi ve ABD’nin bu çatışmanın gelişmesindeki rolünü saklamayı amaçlamaktadır.

Bu manipülasyonun belli başlı örneklerinden biri, batı medyasının, ABD’nin Ukrayna’daki 2014 darbesini kolaylaştırmadaki devasa rolü hakkında dürüst olmamasıdır. Bu darbe ülkenin demokratik yollarla seçilen başkanını devirdi ve ABD/AB çıkarlarının lehine olan neo-Nazi güçlerine destek akıtarak Ukrayna’da iktidara gelmelerine yardımcı oldu.

Biz, aşağıda imzası bulunan Siyah Kurtuluş Hareketi’nin örgütleri ve bireyleri ve ABD içinde adalet için savaşan çeşitli kitle örgütleri ve hareketler barışı seven tüm Siyah, Esmer ve Yerli toplulukları ABD’nin çeşitli ticari ve siyasi çıkarlar ve askeri kolu NATO aracılığıyla Ukrayna’ya ve Avrupa’nın öteki yerlerine müdahale etmesini kınamaya ve karşı çıkmaya çağırıyoruz.

Biz, ABD’de yaşayan Siyah halk, ABD içinde ezilen Afrika kökenli bir halkız. Barınma, yiyecek, sağlık, temiz hava, sağlıklı çevre, eğitim ve geçinilebilir ücret haklarından mahrum bırakıldık. Ninelerimiz her ay elektrikleri kestirmemek ile insülini alabilmek arasında zor kararlar veriyor. ABD nüfusunun %13’ü olarak orantısız düzeylerde şiddetli polis baskısıyla karşı karşıyayız ve ABD’li mahkûmların %40’ını oluşturuyoruz. Ukrayna da dahil olmak üzere NATO’yu Orta Asya’dan Doğu Avrupa’ya kadar Rusya’nın 12.500 millik sınırları boyunca genişletmek üzere politikalar yapan ABD’deki bu finansal ve seçkin egemen sınıf güçleri, ABD içinde topluluklarımızı yüzyıllardır yaşadığımız ırkçı ekonomik ve siyasal tehlikelere maruz bırakan baskıcı politikaları uygulayan aynı egemen seçkinlerdir.

Sayısız ülkenin politikasını, zenginliğini ve doğal kaynaklarını denetlemek, ele geçirmek amacıyla rejim değişikliği ve sair komplolar için bu ülkeleri işgal eden, gücünü tüketen bir kapitalist, emperyalist, patriyarkal şahin güç olarak da ABD hükümetinin apaçık ikiyüzlülüğünü mahkûm ediyoruz. ABD dünyadaki en güçlü ve en büyük emperyalist güçtür ve Grenada (1983); Afganistan (2001); Irak (2003); Libya (2011); ve 1945’ten beri en az 21 ülke gibi öteki ülkeleri defalarca işgal etmiştir. Afrika kıtasındaki ABD askeri kolu AFRICOM olarak bilinir: Afrika boyunca ABD şirketlerinin çıkarlarını korumak üzere şiddet ve istikrarsızlığı besleyen bir güç.

Bu emperyalist savaşlarda yerinden edilen, sevdiklerini kaybeden ve başka şekillerde acı çekenler Siyahlar, Esmerler, yerliler, emekçiler ve yoksul ailelerdir. Bu ülkedeki Siyah halk her bir ABD savaşında savaşmışken ailelerimiz ve topluluklarımız nefret, ayrımcılık, yoksulluk, hastalık ve ölüm yaşamaya devam ediyor. Ukrayna çatışmasında, Ukrayna’da yaşayan tüm diğerleri gibi bu çatışmanın şiddetinden ve yıkımından kaçmaya çalışan Afrikalı ve beyaz olmayan öteki insanların göç etme hakkını inkâr eden ırkçılık, çirkin yüzünü gösteriyor.

20’nci yüzyılda tarihsel olarak sınırları birkaç kez emperyalizm ve faşizm tarafından işgal edilmiş olan Rusya da dahil olmak üzere tüm devletlerin egemenlik ve güvenlik haklarını destekleyen Afrika, Asya, Karayipler ve Latin Amerika’daki diğer ülkelerde yaşayan Siyah ve Esmer halklara katılıyoruz. Rusya halkı II. Dünya Savaşı’nda Hitler’in Nazilerinin 1941’de SSCB’yi işgaline karşı savaşırken faşizmi yenmek için milyonlarca can verdi. Bu Rusya işgalleri tarihi de Rusya’nın güvenliğiyle ilgili endişelerinin ve bu savaşı kışkırtan Ukrayna/NATO yayılma planının kökeninde yatıyor.

Adalet ve barış için savaşan tüm topluluk ve örgütleri NATO’nun lağvedilmesi, Ukrayna’da savaşa ABD desteğine son verilmesi ve Ukrayna’ya verilen milyarlarca dolarlık askeri yardımın iptal edilmesi çağrısı yapan bu bildiriyi benimsemeye ve imzalamaya çağırıyoruz. Ukrayna’ya gönderilen bu askeri tahsisat evrensel sağlık bakımı, evrensel çocuk bakımı, ödenebilir barınma, eğitim, öğrenci kredisi borçlarının iptali, minimum gelir ve öteki insani ihtiyaçlar için ABD içindeki insanların ihtiyaçlarına tahsis edilmelidir.

İmzacılar: 

• NBLM National Unity Initiative

• New African People’s Organization

• Black Workers for Justice• Mapinduzi• Black Alliance for Peace• All African People’s Revolutionary Party• New African Independence Party• Lowcountry Action Committee• Spirit of Mandela• Cooperation Jackson• Pan-African Community Action• Hood Communist• Imam Jamil Action Network• Parable of the Sower Intentional Community

https://www.blackagendareport.com/statement-ukraine-black-liberation-movement sitesinden Şen Süer tarafından Umut Gazetesi için çevrilmiştir. 07.05.22

Paylaşın