Doğa - Ekoloji

Atmosferdeki Rutenyum 106 nereden kaynaklanıyor

Fizik Mühendisleri Odası, son günlerde atmosferde Rutenyum 106 (Ru-106) radyoizotopu ölçülmesi ve bu salınımın miktarı ve nereden geldiği ile ilgili haberlerin gündeme gelmesi üzerine 28 Kasım 2017 tarihinde konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

BASINA ve KAMUOYUNA

Ru-106 izotopu radyoaktif olup doğada doğal olarak bulunmaz. Bu radyoizotop, nükleer fisyon sonucu Uranyum 235 (U-235)’in parçalanmasından açığa çıkmaktadır. Yarı ömrü 372 gün olan Ru-106, beta bozunumu yaparak Rodyum-106‘ya dönüşmekte, tekrar beta ve gama bozunumları yaparak paladyum 106 (Pd-106)’ya kararlı, yani radyoaktif olmayan izotopa dönüşmektedir. Ru-106 göz tümörlerinin ve tiroid kanserlerinin tedavisinde kullanılmaktadır.

Ru-106, Almanya ve Fransa’nın havada radyasyon izleme sistemleri tarafından belirlemesi sonucunda, yapılan simülasyonlarla bu radiyoaktif salınımın Doğu Avrupa bölgesinden kaynaklandığını, büyük ihtimalle Rusya’nın Ural bölgesinde olabileceğini açıklandı. Bunun ile ilgili harita aşağıda görülmektedir.

Avrupa’da yapılan ölçümlerde metreküp başına 0.03 ile 0.40 Bq (Bekerel) değerleri bulunmuştu. “Bu değerlerin insan sağlığını etkilemesi söz konusu olmamakla birlikte, burada önemli olanın, doğal olmayan bir radyoizotopun atmosferde olmasıdır”

Halen Rus yetkilileri bu radyoaktif salınımın nasıl olduğu konusunda açıklama yapmamaktadırlar. Sadece Ru-106’nın izotopunun ölçülmüş olması, Ru-106 üretilen bir merkezden ya da tesisten kaza sonucu salınmış olabileceğini akla getirmektedir. Fransız uzmanların yaptığı simülasyonlar ile bu salınımın 100-200 TBq (Tera Bekerel) civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB
Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

Paylaşın